PROMASTOP®-I – požárně ochranná stěrková hmota (kartuše) 310 ml

 Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I je hmota na bázi syntetické pryskyřice, plnidel a vypěňovadel. PROMASTOP®-I je dodávána v pastovité formě, po aplikaci vytvrdne. Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I vykazuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady

Oblast použití

Používá se proti průchodu ohně a kouře. Je součástí protipožárních ucpávek prostupů kabelů i potrubí a ucpávek otvorů a spár. Předností těchto ucpávek je jejich univerzálnost co do druhů a profi lů prostupujících instalací. Při použití v oblasti požární bezpečnosti staveb je nutno dodržovat ustanovení našich katalogových listů a všeobecné podmínky našeho katalogu.

Kartuše 310 ml

Ke stažení
Související produkty
Hodnocení
K tomuto produktu nejsou žádné položky ke stažení.
K tomuto produktu nejsou žádné související položky