Hydrofobní sorpční drť LITE-DRI - 10 kg

Kód:
93
Záruka:
2 roky
CENA:
980 Kč809.92 Kč (bez DPH)
ks

• sorpční drť je vhodná do obtížně přístupných míst a nerovných povrchů
• sorpční drť je vhodná pro likvidaci ropných havárií na silnicích a v průmyslu
• nízká prašnost
• snadná spalitelnost sorpční drtě

Postup při likvidaci úniku ropných látek sorpční drtí:
1. Nasypte materiál na hladinu kapaliny a nechte působit. Kapalina se rychle nasává do jednotlivých částic drti až do úplného nasycení sorpční kapacity (tmavé zbarvení částic drti).
2. Sorpci urychlíte prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím (lopata, hrábě apod.).
3. Vyměňte sorpční drť v případě úplného nasáknutí sorpční drti uniklou kapalinou. Po nasycení sorpční kapacity odstraňte použitou sorpční drť s použitím vhodného nářadí (sběrač sypkých sorbentů REO101 apod.) uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.
4. S nasycenou sorpční drtí je nutno dále nakládat obdobným způsobem jako s nasorbovanou látkou (nebezpečný odpad).

Ke stažení
Související produkty
Hodnocení
K tomuto produktu nejsou žádné položky ke stažení.
K tomuto produktu nejsou žádné související položky