Hydrofobní rašelinová sorpční drť PEATSORB - sypký sorbent

Kód:
92
Záruka:
2 roky
Hmotnost:
Běžná cena:
990 Kč
CENA:
990 Kč818.18 Kč (bez DPH)
ks

Hydrofobní rašelinová sorpční drť PEATSORB - sypký sorbent
• sorpční drť se používá k likvidaci ropných havárií na pevném povrchu i vodní hladině
• dočišťování ropných úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů
• sorpční drť vyčistí i drobné pukliny
• aktivně podporuje biodegradaci zachycených ropných produktů
• sorpční drť má nízkou hmotnost
• dlouhodobá skladovatelnost

Postup při likvidaci úniku ropných látek sorpční drtí:
1. Nasypte materiál na hladinu kapaliny a nechte působit. Kapalina se rychle nasává do jednotlivých částic drti až do úplného nasycení sorpční kapacity (tmavé zbarvení částic drti).
2. Sorpci urychlíte prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím (lopata, hrábě apod.).
3. Vyměňte sorpční drť v případě úplného nasáknutí sorpční drti uniklou kapalinou. Po nasycení sorpční kapacity odstraňte použitou sorpční drť s použitím vhodného nářadí (sběrač sypkých sorbentů REO101 apod.) uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.
4. S nasycenou sorpční drtí je nutno dále nakládat obdobným způsobem jako s nasorbovanou látkou (nebezpečný odpad).
• likvidace ve spalovnách nebo na biodegradačních polích

Ke stažení
Související produkty
Hodnocení
K tomuto produktu nejsou žádné položky ke stažení.
K tomuto produktu nejsou žádné související položky